Följande gäller vid köp eller avtal med Ideal Vision om inte annat särskilt avtalats. Ladda ned som PDF här. 


Hemsidor

§ 1. Kunden ansvarar själv för drift av hemsidor, att regelbundet göra backup och att hålla hemsidan uppdaterad.

§ 2. Vid hemsidesproduktion står kunden för inmatning av själva innehållet på sidan (såsom text och bilder) såvida inte annat avtalats.

Design och skissarbeten

§ 1. Under arbetsprocessen levereras skisser och utkast som är copyrightskyddade och ägs av Ideal Vision. Dessa skisser får inte användas, spridas eller återskapas.

§ 2. Färdigt och slutbetalt original ägs av kunden helt och får användas fritt enligt kundens egna önskemål.

§ 3. Vi tillämpar 50% förskottsbetalning vid beställning som täcker initialkostnader för idé- och skissarbete.

§ 4. Skissarbetet inleds vid erhållen förskottsbetalning.

§ 5. Slutproducerade original levereras till kund via e-mail och/eller CD-skiva.

Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst
Sker enligt överenskommelse.

Betalning
Det är 20 dagar netto som gäller på samtliga (om inget annat avtalats) fakturor. Har betalningen inte kommit oss tillhanda inom 20 dagar kommer betalningspåminnelse att sändas ut och en påminnelseavgift á 50 kronor kommer att debiteras kunden. Dröjsmålsränta faktureras enligt räntelagen från ursprungligt förfallodatum. Om fakturan  fortfarande är obetald efter betalningspåminnelse tas kundens webblösning ner och ärendet överlämnas till inkasso.

Reklamation av faktura
Kunden skall inom 20 dagar meddela Ideal Vision om faktura anses felaktig. Om detta ej sker förfaller kundens rätt att invända mot fakturan.

Skador
Ideal Vision ansvarar inte för skador som kan tänkas uppstå i samband med användningen av våra produkter.

Ideal Visions innehållsansvar

Ideal Vision ansvarar ej för innehåll i kunds hemsida efter överlämnandet. Ideal Vision kan med andra ord inte hållas skadeståndsskyldig för indirekta eller direkta skador som orsakats av hemsidans innehåll. Innehållet på hemsidor som ligger under Ideal Vision får ej bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott eller på annat sätt verka opassande eller stötande. Vid eventuella fel på Ideal Visions tjänster eller drift utgår ingen ersättning till kund. Felen ska dock åtgärdas snarast möjligt.

Felsökning 
Vid felsökning där felet ligger utanför Ideal Visions kontroll debiteras kunden enligt gällande timtaxa. Exempelvis om kund gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos Ideal Visoin utan t ex hos kundens internetleverantör så debiteras alltså kunden enligt gällande timtaxa. Ligger felet hos Ideal Vision åtgärdas det snarast och kunden blir ej betalningsskyldig.

Referenser
Ideal Vision förbehåller sig rätten att exponera arbeten i referens- och portfoliosyfte.

 

Uppdaterad 120316