Genom att godkänna ett köp från Ideal Vision AB och dess bifirmor och varumärken (Nya Dagbladet via nyadagbladet.se) godkänner du och samtycker till följande nedanstående försäljningsvillkor:

 

Betalning sker i förskott till vårt bankkonto/giro. Vid betalning via Paypal betalar köparen eventuella avgifter.

Godkänd offert innebär att köpet är bindande och ingen ångerrätt kan medges.

Är en artikel/annons publicerad erhålls ingen rätt till återbetalning.

Alla artiklar/annonser publiceras snarast efter betalning och meddelas till kunden.

Alla artiklar som publicerats är permanenta, så länge de inte bryter eller riskerar bryta mot någon befintlig eller framtida lagstiftning.

Vi reserverar oss för rätten att lägga till en annonsmärkning eller göra andra ändringar i artikeln med hänvisning till lagstiftning eller andra skäl som vi finner skäliga.

Annonser som gör reklam för eller innehåller länkar till sex/dating eller andra obskyra sajter är inte tillåtna.

Priser anges exklusive moms och kan ändras utan föregående avisering.

Felaktigheter i en faktura eller från Ideal Vision AB / Nya Dagbladet måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Ideal Vision AB / Nya Dagbladet.

Vid försenad betalning har Ideal Vision AB / Nya Dagbladet rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Föreligger fel i tjänsten som Ideal Vision AB / Nya Dagbladet ansvarar för åtar sig Ideal Vision AB / Nya Dagbladet att, efter eget val, avhjälpa felet förutsatt att reklamationen har skett i enlighet med vad som anges i dessa försäljningsvillkor.

Ideal Vision AB / Nya Dagbladet förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor.

 

Vi reserverar oss för felskrivningar.

 

Senast uppdaterat 2020-09-11